Cada curs, a inicis del mes d'Octubre, fem la reunió amb les famílies de cada classe, on es presenta la tutora o el tutor, i altres mestres que hi fan docència; us expliquem com s'organitza la classe, els materials i les eines que utilitzem per l'aprenentatge dels continguts del curs. Alhora, expliquem que les famílies tindreu a disposició els "DOSSIERS PEDAGÒGICS", que estan en aquest apartat de la web, descarregables.

 

Trobeu aquí, per una bona planificació del curs:

- Calendari del curs

- Dossiers pedagògics de cada nivell.

 

Els dossiers estan basats en el Currículum d'Educació Infantil i el Currículum d'Educació Primària, del Departament d'Educació. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/


CALENDARI DEL CURS


DOSSIERS PEDAGÒGICS 2023-2024


A finals de setembre, passades les reunions de famílies, els podreu trobar aquí, per descarregar.