Preinscripció per al curs 2023-2024

11/5/2023

9/5/2023

3/5/2023

3/21/4/2023

6/3/2023

Tenim 6 famílies que volen preinscriure un infant a I3, amb germans ja matriculats al centre.

MOLT IMPORTANT

És important incidir en aquests dos aspectes:

 

• Que l’oferta inicial no és definitiva i pot patir canvis en l’oferta final derivats de la demanda, de necessitats en l’escolarització o l’evolució de la matrícula continuada durant el curs actual.

 

• Les places de reserva NEE tipus B romandran durant tot el procés i no podran ser ocupades per l’alumnat
ordinari fins el 31 d’agost, dos dies hàbils abans de la finalització de la llista d’espera. Les places de reserva
NEE tipus A s’alliberen el dia anterior a la publicació de la llista d’admesos, quan ja s’han atès totes les
sol·licituds que afecten a aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció i podran ser ocupades, si s’escau, per la resta d’alumnes de la preinscripció.Dates de la preinscripció del curs 2023-2024

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria:

 

Presentació de sol·licituds:

     - Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març

 

     - Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

 

Matrícula:

    

     - Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny

 

(*) el formulari per a la preinscripció a centres d’educació especial s’obrirà del 6 al 20 de març per a totes les etapes.

 

TOTA LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA WEB preinscripcio.gencat.cat