L'Escola Parc de la Ciutadella i el Zoo de Barcelona, mantenim un conveni d'estreta col·laboració, donada la proximitat, l'entorn privilegiat on ens trobem i les possibilitats que ofereix. Aquest conveni es defineix en els següents aspectes:

 

- Camí escolar: les famílies de la nostra escola, mitjançant un carnet exclusiu que el Zoo ens proporciona, accedeixen cada matí per les portes del Zoo (l'entrada del Passeig dels Til·lers), per d'arribar al pati de l'escola, on poder deixar els fills i filles que entrin pel vestíbul, cap a les seves classes. A la tarda, per venir a recollir-los/les, exactament el mateix. Totes les entrades (tant matí com tarda), són supervisades per personal de seguretat del Zoo, i és imprescindible mostrar el carnet.

 

Si a la tarda la família vol estar una estona pel Zoo, ha de sortir de les instal·lacions, i tornar a entrar, ara sí fent ús dels torns electrònics, per tal que llegeixin el carnet i registrin l'entrada. La normativa és molt explícita amb aquest aspecte, i es considera com una visita aliena al fet de sortir de l'escola.

 

- Carnet per a pares, mares, germans/es per accedir gratuïtament al Zoo tot l'any: el conveni ens

fa gaudir d'accés gratuït amb el carnet per a tots els membres de la unitat familiar: pares, mares, germans/es (encara que no estiguin matriculats a la nostra escola), que es puguin justificar amb el llibre de família, sigui la situació actual de la unitat (l'escola i Zoo recollim cada situació i es valora la coherència de fer el carnet o no).

 

- Altres familiars, cangurs, i persones autoritzades a venir a portar o recollir el vostre fill/a: com hem dit amb anterioritat, només fem carnet a pares, mares i germans/es, no a altres familiars (avis, àvies, tiets, tietes, etc). Però és lògic i habitual, que per venir a recollir al vostre fill/a hagueu d'autoritzar a alguna d'aquestes persones. Per tal que puguin accedir, heu de facilitar al l'escola, amb suficient antelació, les dades de la persona autoritzada (Nom, cognoms i DNI, NIE o Passaport) i signar la vostra autorització, per tal que introduïm les dades en un llistat. Aquest llistat el facilitem al personal del Zoo que hi haurà a la porta, i que requerirà identificació amb el DNI, NIE o Passaport. Mostrant el document i localitzant a la persona a la llista, us permetran l'accés. No actuem amb l'argument "cada dia em veus" o "ja em coneixeu": cal mostrar el document identificatiu, ja que el personal del Zoo pot canviar.

 

- Properament, penjarem aquest formulari per autoritzar aquí a la web, per descarregar i entregar a l'escola; mentrestant podeu demanar-lo a consergeria, i us el facilitarem. El formulari ha d'estar signat i custodiat a l'escola.

 

- El personal del Zoo que hi ha als accessos, supervisa el correcte funcionament i compliment de la normativa, i, tot i que no pertany a la plantilla de l'escola, ha de ser considerat com a personal que ajuda i col·labora perquè l'organització escolar sigui la òptima per a les vostres entrades i sortides. Des de l'escola, us demanem que si no porteu el carnet i no us permeten l'accés, no insistiu i us dirigiu pel Passeig Circumval·lació. Ha d'haver-hi respecte mutu i bon tracte en tot moment; la seva tasca és complir la normativa, i som conscients que en moltes ocasions, poden flexibilitzar-la si ho veuen segur, no distorsiona el funcionament, i heu fet la petició educadament. Parlant bé, la gent s'entén.

 

Molt important:

 

- Totes les famílies, quan veniu a recollir el vostre fill/a  a la tarda per la porta del Zoo, heu de sortir per la porta del Zoo per on entreu i sortiu habitualment.

 

- En el cas que alguna família es vulgui quedar a les instal·lacions del Zoo, HA DE SORTIR DEL ZOO PER AQUELLA PORTA I ENTRAR PELS TORNS ELECTRÒNICS, FENT ÚS DEL CARNET.

 

- Els motius principals són: el Zoo ha de tenir un registre dels visitants; en cas que us passi alguna cosa a dins del Zoo, a vosaltres o al vostre fill/a, només us cobreix l'assegurança si consteu en aquest registre. També, en cas de tancament per causes majors, el Zoo ha comptabilitzar els visitants que han sortit de les instal·lacions, mitjançant el registre. D'aquí ve la importància que hi consteu; fent ús del carnet als torns electrònics, quedeu registrats.

 

 

L'incompliment de la normativa, pot suposar la retirada dels carnets i que l'escola haguem d'organitzar l'entrada d'aquella família per un altre accés; per la qual cosa, i per evitar-ho, demanem màxim compromís, responsabilitat i compliment de la normativa per part dels adults, i que la feu complir als vostres fills/es.

 

 

Què cal fer si hem perdut el carnet del Zoo?

 

Si alguna família perd un o varis carnets escolars i el Zoo, haureu d'anar al ZOO CLUB per sol·licitar-ne de nous: heu de portar la fotografia de carnet, i abonar 3 euros, perquè us el renovin al moment, si no hi ha cap impediment. Són 3 euros aproximadament per carnet a renovar. L'Oficina del Zoo Club està a l'entrada del que hi ha al carrer Wellington, i cal tenir en compte els horaris d'obertura que marqui el Zoo.

 

 

Dit això, gaudiu de l'entrada i sortida que el Zoo ens proporciona, i les seves instal·lacions.

 

Ara ja sabeu una mica més sobre com comencem i acabem el dia. Benvinguts i benvingudes, i descobriu el que aquest conveni us ofereix a les famílies!