26/10/2020

 

En aquesta data, es va reunir l'Equip directiu i els pares i mares delegats/des de cada curs, i els vam exposar un nou sistema de funcionament que, des de l'escola, creiem que pot millorar la comunicació i la gestió educativa, així com la convivència de tots i totes les membres de la comunitat escolar: alumnes, professorat i famílies.

 

Ens hem basat també, en experiències d'altres escoles que ho valoren positivament.

 

 

Abans de descriure-la, volem recalcar:

 

- L'Aplicació Whatsapp va arribar al públic el 2009-2011, i en aquests anys, s'ha instal·lat, o més ben dit, l'hem instal·lat a les nostres vides, ja sigui per aspectes personals, socials, lúdics i etc.

 

- Com aplicació, també es va establir en el món educatiu, sorgint d'iniciatives de pares i mares, o escoles, que van considerar que era una bona eina per mantenir a tothom informat, on resoldre dubtes, on organitzar activitats, aniversaris, etc.

 

- Aquesta implantació, tant les famílies com les escoles hem anat vivint-la, adaptant-nos i sobretot, buscant i establint normes de funcionament per tal que la convivència, els horaris i les temàtiques fossin les adequades per a grups de 20 a 25 famílies.

 

- S'ha sobreentès, inclús, que un pare o una mare està obligat/da a pertànyer a un grup de pares i mares per tal d'estar informat/da, per estar compromès/a, etc. I no és així.

 

- L'escola disposa i utilitza els canals de comunicació pertinents per informar a les famílies. També lliurem dossiers, fem reunions de classe, fem reunions individuals, i dediquem molt esforç per traslladar la informació a la pàgina web de l'escola i elaborar els Dinanties.

 

- Les famílies també disposeu i utilizeu els canals de comunicació pertinents per informar a l'escola, resoldre dubtes, seguir el procés del vostre fill/a.

 

- Cal evitar la repetició d'informacions, reinterpretacions o famílies que no fan ús dels canals.

 

Recollides totes aquestes idees, l'escola, havent-ho parlat amb la Junta de l'AMPA (a inicis d'aquest curs), i aquest 26/10/2020 amb els delegats i delegades de classe, us informem que:

 

 

- Com a escola no recolzem la gestió d'aspectes escolars grupals i/o individuals a través de grups de Whatsapp o altres aplicacions similars.

 

- Com a escola iniciem, a partir d'avui, un nou funcionament de comunicació i gestió amb els delegats i delegades de curs, on deixen de ser "moderadors" o "gestors" de grups de Whatsapp, ja que no tenen obligatorietat de ser-hi ni de gestionar el que s'hi tracti.

 

- Les famílies, podeu decidir si continueu o no en els actuals grups de Whatsapp de la classe.

 

- Els delegats i delegades de classe, disposaran d'un correu electrònic que crearem des de l'escola, i que consultaran 1 o 2 cops per setmana. Si alguna família hi vol escriure, podrà fer-ho.

 

- Si alguna família té un aspecte personal del seu fill/a, dirigiu-vos directament a la tutora mitjançant l'agenda o sol·liciteu una entrevista.

 

- Si alguna família vol tractar algun tema de caràcter general de la classe, escriviu als delegats/des o bé directament a la tutora mitjançant l'agenda o sol·liciteu una entrevista.

 

- Cal destacar, que si hi ha un tema urgent, sigui individual o grupal, utilitzeu la via directa: parlar amb la tutora o escriure-li a l'agenda. No cal que feu el circuit delegats/des i després a la tutora.

 

- El rol dels delegats i delegades, és el de recollir les vostres inquietuds, propostes, suggeriments (que són de caràcter general del grup), i ho canalitzen a la tutora, mirant d'informar, assessorar i aportar-nos un punt de vista com a pares i mares, tant a les tutores/tutors com a resta de professorat i Equip directiu. Des de l'escola també volem que els delegats i delegades no hagin d'assumir més del que pertoca i puguin fer el càrrec de manera ajustada i respectuosa amb la seva vida personal.

CORREUS ELECTRÒNICS DELS DELEGATS/DES:

 

delegadesp3@escolaparcdelaciutadella.cat
delegadesp4@escolaparcdelaciutadella.cat
delegadesp5@escolaparcdelaciutadella.cat

 
delegadesprimer@escolaparcdelaciutadella.cat
delegadessegon@escolaparcdelaciutadella.cat
delegadestercer@escolaparcdelaciutadella.cat

 
delegadesquart@escolaparcdelaciutadella.cat
delegadescinque@escolaparcdelaciutadella.cat
delegadessise@escolaparcdelaciutadella.cat